A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU Năm học 2018 – 2019

UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG                                   THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT                             Năm học 2018 – 2019

                                                                                    Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2018

Lớp

TG

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

 

1A1

 

S

1

Chào cờ

Toán

Học vần

Toán

Học vần ( TV)

2

Đạo đức

Mĩ thuật

Học vần

Âm nhạc

Học vần ( TV)

3

Học vần

Học vần

Toán

Học vần

Toán

4

Học vần

Học vần

TN&XH

Học vần

Sinh hoạt lớp

 

C

1

HDH

Thủ công

HDH

HDH

HDH

2

TC Âm nhạc

HDH

HĐTT

HDH

HĐTT

3

CLB T. Anh

HĐTT

Thể dục

HĐNGCK

TC Mĩ thuật

4

HĐTT

CLB ISMAT

KNS

 CLB T. Anh

CLB ISMAT

 

 

1A2

 

S

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần ( TV)

2

Đạo đức

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần ( TV)

3

Học vần

Mĩ thuật

Toán

Âm nhạc

Toán

4

Học vần

Toán

TN&XH

Toán

Sinh hoạt lớp

 

C

1

CLB T. Anh

Thủ công

HDH

HDH

HDH

2

HDH

HDH

Thể dục

CLB T. Anh

TC Mĩ thuật

3

TC Âm nhạc

HĐTT

HĐTT

HDH

HĐTT

4

HĐTT

 

KNS

HĐNGCK

 

 

 

1A3

 

S

1

Chào cờ

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần ( TV)

2

Đạo đức

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần ( TV)

3

Học vần

Toán

Toán

Toán

Toán

4

Học vần

Mĩ thuật

TN&XH

Âm nhạc

Sinh hoạt lớp

 

C

1

TC Âm nhạc

Thủ công

Thể dục

CLB T. Anh

TC Mĩ thuật

2

CLB T. Anh

HDH

HDH

HDH

HDH

3

HDH

HĐTT

HĐTT

HDH

HĐTT

4

HĐTT

 

KNS

HĐNGCK

 

 

 

2A1

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

CLB T. Anh

2

Toán

Âm nhạc

Tập đọc

LT&C

Toán

3

Tập đọc

Chính tả

Tập viết

Thể dục

Tập làm văn

4

Tập đọc

Kể chuyện

Thủ công

Chính tả

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Đạo đức

Thể dục

TC Mĩ thuật

TN&XH

TC Âm nhạc

2

Mĩ thuật

CLB T. Anh

HDH

HDH

HDH

3

HDH

HDH

HĐTT

HĐNGCK

HDH

4

 

HĐTT

KNS

 

HĐTT

 

 

2A2

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Toán

Chính tả

Tập đọc

Thể dục

CLB T. Anh

3

Tập đọc

Âm nhạc

Tập viết

LT&C

Tập làm văn

4

Tập đọc

Kể chuyện

Thủ công

Chính tả

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Mĩ thuật

HDH

HDH

TN&XH

HDH

2

Đạo đức

Thể dục

HĐTT

HDH

TC Âm nhạc

3

HDH

CLB T. Anh

TC Mĩ thuật

HĐNGCK

HDH

4

 

HĐTT

KNS

 

HĐTT

 

 

2A3

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Thể dục

Toán

2

Toán

Chính tả

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

3

Tập đọc

Kể chuyện

Tập viết

LT&C

CLB T. Anh

4

Tập đọc

Âm nhạc

Thủ công

Chính tả

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Đạo đức

CLB T. Anh

HDH

TN&XH

HDH

2

HDH

HDH

TC Mĩ thuật

HDH

HDH

3

Mĩ thuật

Thể dục

HĐTT

HĐNGCK

TC Âm nhạc

4

 

HĐTT

KNS

 

HĐTT

 

 

3A1

 

S

1

Chào cờ

Toán

Mĩ thuật

Toán

Tin học

2

Toán

Chính tả

Toán

LT&C

Toán

3

Tập đọc - KC

Thể dục

Tập đọc

Chính tả

Tập làm văn

4

Tập đọc - KC

Tin học

Tập viết

Thể dục

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Đạo đức

TN&XH

Thủ công

Âm nhạc

TN&XH

2

HDH

HDH

HDH

HDH

HDH

3

HĐTT

Tiếng anh

Tiếng anh

CLB T. Anh

HĐTT

4

CLB T. Anh

 

KNS

 

HĐNGCK

 

 

3A2

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Âm nhạc

Toán

2

Toán

Chính tả

Mĩ thuật

LT&C

Tin học

3

Tập đọc - KC

Tin học

Tập đọc

Toán

Tập làm văn

4

Tập đọc - KC

Thể dục

Tập viết

Chính tả

CLB T. Anh

 

C

1

Đạo đức

TN&XH

Thủ công

Thể dục

TN&XH

2

HDH

Tiếng anh

Tiếng anh

HDH

HDH

3

HĐTT

HDH

HDH

HĐTT

Sinh hoạt lớp

4

 

CLB T. Anh

KNS

 

HĐNGCK

 

 

4A1

 

S

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Toán

Toán

2

Đạo đức

Toán

Tập làm văn

LT&C

Tập làm văn

3

Toán

LT&C

Thể dục

Kể chuyện

Sinh hoạt lớp

4

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Tin học

Mĩ thuật

 

C

1

Sử

Khoa

Tin học

HDH

Khoa

2

HDH

Kĩ thuật

CLB T. Anh

Âm nhạc

CLB T. Anh

3

Tiếng anh

HDH

Địa

Tiếng anh

HDH

4

KNS

 

HDH

 

HĐNGCK

 

 

4A2

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Đạo đức

Thể dục

Tập làm văn

LT&C

Tập làm văn

3

Toán

LT&C

Tập đọc

Tin học

Mĩ thuật

4

Tập đọc

Chính tả

Thể dục

Kể chuyện

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Sử

Tiếng anh

CLB T. Anh

HDH

CLB T. Anh

2

Kĩ thuật

Khoa

Tin học

Tiếng anh

Khoa

3

HDH

HDH

Địa

Âm nhạc

HDH

4

KNS

 

HDH

 

HĐNGCK

 

5A1

 

S

1

Chào cờ

Tin học

Thể dục

Tin học

Mĩ thuật

2

Đạo đức

Toán

Toán

Toán

Toán

3

Toán

LT&C

Tập làm văn

LT&C

Tập làm văn

4

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Kể chuyện

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Tiếng anh

Khoa

Địa

Tiếng anh

Khoa

2

Sử

Âm nhạc

Kĩ thuật

Thể dục

HDH

3

HDH

HDH

CLB T. Anh

HDH

HĐNGCK

4

KNS

 

HDH

 

CLB T. Anh

 

5A2

 

S

1

Chào cờ

Toán

Toán

Toán

Toán

2

Đạo đức

Tin học

Thể dục

Tin học

Mĩ thuật

3

Toán

LT&C

Tập làm văn

LT&C

Tập làm văn

4

Tập đọc

Chính tả

Tập đọc

Kể chuyện

Sinh hoạt lớp

 

C

1

Sử

Âm nhạc

Tiếng anh

Kĩ thuật

Khoa

2

Tiếng anh

Khoa

Địa

HDH

HDH

3

HDH

HDH

HDH

Thể dục

CLB T. Anh

4

KNS

 

CLB T. Anh

 

HĐNGCK

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 33
Tháng 04 : 462
Tháng trước : 1.056
Năm 2021 : 2.994
Năm trước : 13.131
Tổng số : 19.336